SU-Progs 
прості і корисні програми
SU-Progs 
прості і корисні програми
SU-Progs
Програми покликані спростити
роботу, а не ускладнити життя
ГоловнаГоловна
СкачатиСкачати
Як купитиЯк купити
КонтактиКонтакти
 
 
 

Скачати

Скачати

Нові версії програм

Скачати…   
Версія 1.23
330 kb (XP-Win10)
Freeware
Простий веб-сервер. Найпростіший веб-сервер для відладки та публікації HTML-сайтів

Простий веб-сер­вер. Най­прос­ті­ший веб-сер­вер для від­лад­ки та пуб­лі­ка­ції HTML-сай­тів.

Скачати…   
Версія 1.43
1.1 Mb (XP-Win11)
Shareware
Купити 25$ Купити 25$
Storecalc. Вкрай проста складська програма, складський калькулятор

Storecalc. Вкрай прос­та склад­ська прог­ра­ма, склад­ський каль­ку­ля­тор.

 
 
Скачати…   
Версія 1.2
1.0 Mb (XP-Win10)
Freeware
Перелік контактів. Електронна записна книжка

Перелік кон­так­тів. Елек­трон­ний за­пис­ник, збе­рі­гає те­ле­фо­ни і на­га­дує про дні на­род­жен­ня.

Скачати…   
Версія 1.1
2.7 Mb (XP-Win11)
Shareware
Купити 100$ Купити 100$
Танцювальний конкурс. Змагання за системою скейтинг

Танцюваль­ний кон­курс. Прог­ра­ма для про­ве­ден­ня тур­ні­рів з баль­них тан­ців за сис­те­мою скей­тинг.

 
 

Попередні версії програм

 

Storecalc Версія 1.42 (XP-Win10) 1.1 Mb Скачати…

Storecalc Версія 1.31 (XP-Win7) 1.03 Mb Скачати…

Перелік контактів Версія 1.1 (XP-Win7) 1.01 Mb Скачати…

Copyright © Ivan Kurchenko, 2010-2022
 
 
Valid HTML 4.01 Strict
Valid CSS!